www.anjahsh.no/Sør-Varanger

 

                             

  Oppdatert 0

 

 

 

 

Hovedside

Langvasseid

Hytta/Bratli

Husflid

Aktiviteter

Flora

Dyreliv

Natur

Historie

Sør-Varanger

Ferien 2010

Foto

Gjestebok

 

Mjølkefamilien

Mjølkefamilien eller nattlysfamilien (Onagraceae) er en plantefamilie som omfatter 20 planteslekter. Geitrams er familiens vanligste art i Norge. Det er trær, busker og urter som finnes i alle verdensdeler og i de fleste klima. Noen arter regnes som ugress. I denne familien finnes også prydplanter som for eksempel fuksia.

 

Blomstene har vanligvis fire kronblader. Frøene er svært små, og hos visse slekter sprees de med vinden, hos andre ligger de i bær og spres av fugler.

Familiens vitenskapelige navn Onagraceae kommer fra slekten nattlys.

Les mer.....

 

 

Storkenebbfamilien

 

Storkenebbfamilien eller geraniumfamilien (latin: Geraniaceae) er en plantefamilie i ordenen Geraniales. Den tilhører den store kladen av roseplanter. I familien inngår også den tidligere  familien Hypseocharitaceae med slekten Hyspeocharis.

 

Den omfatter ca. 800 arter fordelt på 7 planteslekter. I Norge er det to viltvoksende slekter, storkenebb (Geranium) og tranehals (Erodium). Noen arter i slektene Geranium og Pelargonium dyrkes som potteplanter og hageplanter.

Les mer.....

 

 

Maskeblomstfamilien

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) er en plantefamilie som tradisjonelt har omfattet ca 280 planteslekter. Plantefamilien har representanter i store deler av Norge og mange hageblomster tilhører maskeblomstfamilien.

Maskeblomstfamilien vil bli sterkt redusert idet de fleste slektene som tradisjonelt har tilhørt denne familien, vil bli overført til kjempefamilien (Plantaginaceae). Kjente slekter som veronika, revebjelle og torskemunn vil bli plassert i Plantaginaceae, mens slektene med halvsnyltere som øyentrøst, skjellrot, marimjelle og myrklegg vil bli ført sammen med helsnyltende slekter som Orobanche i snylterotfamilien (Orobanchaceae).

Etter denne oppfattelsen av disse familiene vil det hovedsakelig være to slekter med norske arter igjen i maskeblomstfamilien: brunrot (Scrophularia) og kongslys (Verbascum). Som navn på den reduserte Scrophulariaceae er «brunrotfamilien» foreslått.

Les mer.....

 

 

 

Lyngfamilien

Lyngfamilien (Ericaceae), inklusive kreklingfamilien (Empetraceae) og vintergrønnfamilien (Pyrolaceae), omfatter drøyt 100 planteslekter. Lyngfamilien er svært utbredt i kalde strøk, og plantene er vedaktige og robuste.

 

Kreklingfamilien og vintergrønnfamilien var selvstendige familier i Cronquist-systemet, men er etter nærmere studier ikke videreført i APG II-systemet. Derimot opererer mange forskere fortsatt med disse to familiene, eventuelt som underfamilier.

 

Les mer.....

 

 

                                                  Til toppen