www.anjahsh.no/Sør-Varanger

 

                             

  Oppdatert 0

 

 

 

 

 

Hovedside

Langvasseid

Husflid

Aktiviteter

Flora

Dyreliv

Natur

Historie

Sør-Varanger

Foto

Gjestebok

Elg 26.08.2010

På Langvasseid bor denne kolla med sin kalv nå på høsten.

 

Her kan du lese om elg, hvor den lever, hva den lever av, litt om elgjakt, hva ordet elg betyr og se flere bilder av elg, kolla og kalven.

Les mer....

 

Sidensvans 14.08.2010

I Norge hekker sidensvansen hovedsaklig i Øst-Finnmark, men spredte hekkefunn er gjort i Troms, Nordland, Oppland og Hedmark. Den ses helst om høsten og vinteren i Sør-Norge. Sidensvansen hører hjemme på taigaen og fortrekker gammel og litt fuktig barskog.

 

På Langvasseid har vi hadd besøk av denne sidensvansen.

Les mer....

 

 

 

 

 

 

Snømus 14.08.2010

I april hadde vi besøk av snømusa her på Langvasseid. Den hadde akkurat ro nok til at vi klarte å få ett bilde av den før den suste videre. Snømusa er ett mårdyr og det minste rovpattedyret i vår fauna. Vi kan finne snømus i hele landet men den er mest vanlig i fjellregionen.

Les mer....

 

 

 

 

 

 

Rev 14.08.2010

Reven lusker ofte rundt her på Langvasseid og vi har fått tatt bilder av den også.

Rødrev er det mest vanlige rovpattedyret i reveslekten. Man deler rødreven inn i fargevariantene vanlig rødrev, korsrev og sølvrev. Den lever i Nord-Amerika og Eurasia men ikke så mange i Afrika. Den finnes også i Australia men er ikke naturlig der.

Les mer....

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Til toppen