www.anjahsh.no/Sør-Varanger

 

                             

  Oppdatert 0

 

 

 

 

Hovedside

Langvasseid

Hytta/Bratli

Husflid

Aktiviteter

Flora

Dyreliv

Natur

Historie

Sør-Varanger

Ferien 2010

Foto

Gjestebok

 

 

Konglomerat

 

Konglomerat kommer av latin og betyr blanding og konglomerat er en blandingsbergart men kan regnes som en sedimentær bergart. Den blir skapt ved at leire og småstein blir kittet sammen, så blir disse forsteinet. Steinen er veldig lett å kjenne igjen på grunn av det spesielle utseende. Det er steiner i selve steinen. 

 

Disse bildene er tatt ved Brattli-bakken i Pasvik.

Foto 08.05.2010 : Anja

 


Foto 08.05.2010 : Anja

Blandingsbergarten blir dannet ved

at strand eller grus fra elver, eller

eldre bergarter har vært liggende

finkornet i grunnmassen.

Grunnmassen kommer fra leire,

avsetninger i havbunnen og som

har blitt brakt ned i jordskorpa.

Ved høy temperatur og trykk har

laget med avsetninger blitt omdannet, sementert eller forsteinet.

Bitene fra blandingsbergarten kan

være fra større blokker og ned til 2 mm store steiner.
Det er også en annen dannelse måte.

Det er når denne blandingsbergarten

finnes uten en finkornet grunnmasse av leire. Men hvor åpne hulrom i bergarten

 har blitt fylt med mineraler i seneren tid. Disse mineralene kan være for eksempel kalsitt eller kvarts.

 


Foto 08.05.2010 : Anja

 

                                                 Opp