Magic loop

Magic loop

24.03.2016


Bilde 1


Bilde 2


Bilde 3


Bilde 4


Bilde 5


Bilde 6


Bilde 7

Pinner


Rundpinnen må være lang og ha en fleksibel vaier.

Til pulsvarmere liker jeg en lengde på 80 cm.


For at du enkelt skal kunne se hva som er bakre og fremre pinne har jeg markert bakre pinne med en blå prikk.Bilde 1

Legg opp det antall masker

som er opgitt i mønsteret.Bilde 2

Skyv maskene til midten av

vaieren og dra ut vaieren

mellom to masker slik at du

får likt antall på hver side.
Bilde 3

Skyv de maskene du la opp

først til pinnespissen, dette er

fremre pinne. Garntråden det

skal strikkes med er på bakre

pinne. Pass på at maskene ikke

blir vridd.Bilde4 og 5

Strikk maskene på fremre pinne med bakre pinne.Bilde 6

Når maskene på fremre

pinne er strikket, snu

arbeidet, dra ut fremre

pinne, skyv maskene

på bakre pinne til spissen.

Strikk maskene på bakre pinne,

snu arbeidet, dra ut bakre

pinne, skyv maskene på

fremre pinne til spissen.

Bilde 7


Fortsett å strikke slik til

arbeidet er ferdig.

HER KAN DU LASTE NED PDF FIL


NORSK

ENGELSK