Cinclus Cinclus

Cinclus Cinclus

Modellene

 

Garn: Twin fra Wollmwise.

50gr. = 175m.

Dame:

– Farge 1- Rosenrot 70 gr (rød)

– Farge 2 - QED 10 gr(grå)

Herre:

– Farge 1- Feldmaus 90 gr (brun)

– Farge 2 - Zarte Knopze 10 gr(gul)


Størrelse:

36/37, 38/39, 42/43


Pinner: Strømpepinner nr. 2,5 + flettepinne


Strikkefasthet:

32 m x 42 omg= 10 x 10 cm 


Generelt

Det er alltid lurt å strikke en prøvelapp for å se om du er fornøyd både med strikkefastheten og utseende på maskene. Hvis du er usikker på fargevalg kan du strikke en prøve med mønsteret for å se om kontrasten og fargene er slik du ønsker.


Størrelse på sokkene kan varieres ved hjelp av tykkere/tynnere garn og endring av pinnestørrelse.


Vær oppmerksom på at ved bruk av annet garn kan mengde være noe avvikende fra oppgitt.


Dette mønsteret har blitt testet av strikkere på forumet ravelry.com.


Model


The model is knitted with Wollmeise, Twin, 50gr = ca. 175m.


Yarn:

Woman:

MC: Rosenrot 70 grams (red).

CC 2: QED 10 grams (grey).

Men size 42/43:

MC: Feldmaus 80 grams (Brown).

CC: Zarte Knopze 10 grams (Yellow).


Size:

36/37, 38/39, 42/43


Needle:

DPN 2,5mm (US 1 ½) + cable needle


Gauge:

Stockinette stitch:  32 sts x 42 rows = 10 x 10 cm


General

It is always smart to knit a swatch to see if you are satisfied with knitting tension and stitch definition. 


The size of the socks can be varied by using thicker or thinner yarn and/or changing the needle size.


Please note that by using another yarn, the requirements may be different than that stated.


This pattern has been tested on ravelry.com.
Hva er Cinclus cinclus?


Cinclus cinclus er en spurvefugl i familien Fossekall. Fossekall er Norges Nasjonalfugl (1963) og finnes langs Norges fossestryk, elver og vann året rundt. Fossekallen har  minst 70 ulike lokalnavn i Norge, f.eks. elveprest, elvekall, kvernkall. I sør-Varanger kalles den enkelt og greit Fossekall.


Den er ca 18 cm og veier 60gr, vingespennet er 26-30 cm. Den er mørk brun med et hvitt felt på hals og bryst, som ung er de grålige. Korte vinger og kort oppreist hale. Det er ikke forskjell på hann og hunn. Den bygger reir av mose som kles innvendig med løv og strå. I april - juni legger den 4-5 egg som klekkes etter 14-18 dager.


Den holder seg alltid i nærheten av rennende vann, og kan dykke og svømme korte strekk under vann.  Den lever av det den finner i vannet


Fossekallen finner vi i hele Norge, midt- og nord-sverige, nord finland, storbritania og irland, noen deler av sør-Europa, Tyrkia og deler av Asia. Den overvintrer i Danmark, sør-Sverige, Sør-Finland og Balticum.


Min mann og jeg har dessverre ikke lyktes enda med å få tatt bilder av den, men vi har lokalisert den og gir oss ikke før vi har fått gode bilder av den. Det er bare og plassere seg, ha nok batteri og lagringsplass, og en god dose med tålmodighet så får vi sikkert foreviget våre egne bilder av Fossekall.


What is Cinclus cinclus?


Cinclus cinclus is a sparrow bird. Cinclus cinclus is Norway's national bird (1963) and can be found along Norway's waterfall, rivers and water all year round. Cinclus cinclus has at least 70 different local name in Norway, eg. riverpriest, riverman, millman. In Sør-Varanger municipality we call cinclus cinclus - Fossekall - waterfallman


It is about 18 cm and weighs 60gr, wing span is 26-30 cm. It is dark brown with a white field on the neck and chest, young birds is the grey. Short wings and short upright tail. It is not a difference between male and female. It builds nests of moss that clothes inside with leaves and straw. In april-June -> 4-5 eggs that hatch after 14-18 days.


It stays always near running water, and can dive and swim short lengths under water.  It eats wath it can find in the water


Cinclus cinclus we find in Norway, the middle and northern Sweden, north Finland, uk and Ireland, some parts of southern Europe, Turkey and parts of Asia. Cinclus wintering in Norway, Denmark, South Sweden, southern Finland and Baltic States.


We (my husband and me) have unfortunately not succeeded with pictures of it yet, but we've located it and doesn't give up before we have good photos of it. It's just to find a nice place, have enough battery and storage space, and a good dose of patience then we'll certainly perpetuated our own pictures of the Cinclus Cinclus.