www.anjahsh.no/Sør-Varanger

 

                             

  Oppdatert 0

 

 

 

 

Hovedside

Langvasseid

Hytta/Bratli

Husflid

Aktiviteter

Flora

Dyreliv

Natur

Historie

Sør-Varanger

Ferien 2010

Foto

Gjestebok

 

Svarttopp

27.09.2010

 

Navn  :        Bartsia alpina 

Hører til:      Maskeblomstfamilien

Utbredelse:  Fra Jæren til Finnmark.

 

Foto  11.07.2010 : Anja

Svarttopp er en typisk fjellplante,  

den foretrekker høyereliggende strøk.

Blomsten er enkel å gjenkjenne. Den er grønnfarget nederst og endrer seg til mørkfiolett mot toppen.

Blomsten kan bli noe over 20 centimeter høy, og den vokser helt opptil 1950 meter over havet. Der kan vi observere den både på myrområder og snaufjell, fortrinnsvis på vokstplasser med kalkrik grunn.

Rent geografisk finnes den fra Jæren i vest, og opp til Finnmark fylke i nord. Blomstringstiden er vanligvis i juni og juli måned.

 

Svarttopp blir betegnet som en "halvparasitt", noe som forklares ved at den tar til seg næring fra andre planters rotsystem.

 

 

 

                                                  Til toppen